ԲԵՀՐԱԴ

Գողթն գավառի/ այժմ՝ Նախիջևանի Օրդուբադի շրջանում/ այս գյուղի ավերակները գտնվում են Գիրան քաղաքատեղից մոտ 3—4 կմ հյուսիսարևմուտք, Գիրան գետի ձախ կողմում: Միջին մեծության Բեհրադից հայերը տեղափոխվել են XIX դ. վերջերին, որից հետո այն աստիճանաբար վեր է ածվել ավերակների:

Contributor

 

More stories about this location